0216 442 39 39         info@insertci.com

İNSERT NEDİR ?

İnsert; perakendecinin müşteri ile iletişim kurmakta kullandığı en önemli pazarlama ve reklam aracıdır. Diğer bir anlatımla marketlerin özellikle promosyon dönemlerinde reklam amacıyla mağaza içinde ya da gazeteler aracılığıyla yayınladıkları ve temelde düşük fiyatlı ürünleri içeren ilanlardır.

İnsertler P.O.P. reklam malzemesi olarak mağaza içinde ya da mağaza girişinde konulabilir. İnsertler reklam amaçlıda kullanıldığından (one shot) tek çekimlik reklamlarda etkili olabilmektedir. Orta veya son sayfalarda genel kabul görümüş ürünlerin tek ve yarım sayfalık reklamları gibi...

İnsertlerin ana felsefesi fiyat indirimi yoluyla satış artırmak olduğundan, ürün hakkında detaylı tanıtıma yer verilmemektedir. (Pack shot - Ambalaj çekimi) ile ürünün ağırlık,hacim bilgisi, indirim öncesi ve sonrası fiyatı insertlerde yer alır. Perakendeci insertlerde değişik indirim şekilleri ile müşteri çekmeye çalışmakta hatta bazen "loss leader" olarak tabir edilen ve maliyet fiyatının da altında bir fiyat uygulaması anlamına gelen uygulama çerçevesinde perakendeci meşrubat ürünlerini zararına ya da sıfıra yakın kar marjlarında satabilmektedirler. Bu uygulama bağlamında, perakendeci mağazaya müşteri çekme ve özellikle fiyatı yüksek diğer ürünler bakımından kar elde etmeyi hedeflemektedirler.

Müşteri açısından insert ise alışveriş tercihini belirlemede önemlidir. ‘insert’ uygulamalarının bazı ülkelerde neredeyse mağazalara göre uygulama noktalarına getirilmesinde o mağazaların müşterilerinin yoğun sadakati ve bağımlılığının ödüllendirilmesi olarak görülmektedir.

Hazırlanan insertle ;
- Yapılan indirimler,
- Kampanyalar,
- Taksit sayıları ve çalışılan bankalar,
- Şirket iletişim bilgileri,
- Önemli günlerin kutlamaları,
- Sosyal kampanya ve duyurular müşterilere iletilir.
Tüm Hakları Saklıdır - 2015 © İnsortcu.com Bir EmreGrup İştirakidir.
EmreAjans